Cách vào game Play Together khi đang bảo trì

Vài ngày trở lại đây, Play Together trở nên rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng Việt Nam. Play Togeth…

Cách đổi ngôn ngữ Play Together tiếng Việt

Khi cài đặt game, giao diện Play Together mặc định là tiếng Anh nên đối với nhiều người dùng, việc …