Cách đăng ký tiêm vaccine Covid-19 tại nhà

Đăng ký tiêm vắc xin covid-19 tại nhà Từ ngày 10/7/2021, người dân có thể đăng ký tiêm vắc-xin Covi…